Zakaz plakatowania wiat przystankowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 września 2018

Na wiatach przystankowych, należących do gminy Brójce, pojawiły się informacje o zakazie umieszczania na nich plakatów i innych ogłoszeń. Żeby nie zaśmiecać i nie niszczyć wiat, które są współwłasnością wszystkich mieszkańców i wizytówką naszej gminy dla przyjezdnych.

Czerwone naklejki, informujące o tym zakazie, pojawiły się po tym jak coraz częściej na obiektach zaczęły być rozlepiane różnego rodzaju przypadkowe ogłoszenia, informacje i plakaty… Przystanek nie jest miejscem do tego przeznaczonym! Kto tego nie przestrzega, niszczy nasze wspólne dobro.

Przypomnijmy, że na terenie gminy Brójce zainstalowano już w sumie 16 wiat przystankowych. W 2017 r. ustawiono je w Kotlinach, Karpinie, Kurowicach, Wardzynie, Stefanowie i Woli Rakowej. W 2018 r. kolejnych 10 wiat stanęło w Brójcach i Woli Rakowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 714. Koszt zakupu i montażu tylko jednej takiej wiaty to 5 tys. zł. Do tego dochodzą koszty ich utrzymania…Kodeks Wykroczeń:

Art. 63a. [Bezprawne ogłoszenia]
§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.