„Dobry Start” czyli 300 plus

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 czerwca 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach dołącza do kampanii informacyjnej na temat nowego programu „Dobry Start” czyli jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka. Wnioski w tym projekcie będą przyjmowane od 1 lipca elektronicznie i od 1 sierpnia tradycyjnie. GOPS przypomina też o kolejnych naborach wniosków o świadczenie wychowawcze 500 plus oraz świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – od 1 lipca elektronicznie, od 1 sierpnia tradycyjnie.

„Dobry Start” to 300 zł raz w roku na każde uczące się dziecko. Świadczenie przysługuje każdemu uczącemu się do 20 roku życia. Jeśli jest to osoba niepełnosprawna,  do 24 roku życia. Wyłączone z tego programu są osoby, które przebywają w instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie jak: dom pomocy społecznej, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny oraz dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Wnioski można składać od 1 lipca przez stronę internetową Ministerstwa Rodziny empatia.mpips.gov.pl albo przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia tradycyjnie (forma papierowa) w GOPS w Brójcach do 30 listopada.

Od 1 lipca (elektronicznie) i od 1 sierpnia (wersja paierowa) będą też przyjmowane wnioski dotyczące kolejnego okresu świadczenia 500 plus i świadczenia rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego.