Wójt Gminy Brójce informuje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 marca 2018

   Z uwagi na pojawiające się zapytania w sprawie funkcjonowania busów na trasie Biskupia Wola - Czarnocin - Brójce - Łódź uprzejmie informuję, że w połowie miesiąca stycznia zostałem poinformowany przez dotychczasowego, prywatnego przewoźnika o zamiarze zakończenia działalności na tej trasie z uwagi na nierentowność linii. W celu utrzymania kursów wspólnie z Wójtem Gminy Czarnocin podjęliśmy niezwłocznie negocjacje z firmą Januar. Dwukrotne negocjacje niestety nie przyniosły rezultatów z uwagi na oczekiwania finansowe przewoźnika, które nasze gminy nie były w stanie spełnić.

   Natychmiast rozpoczęliśmy poszukiwania nowej firmy, która mogłaby kontynuować usługi transportowe na tej trasie. Na nasze zapytanie pozytywnie zareagowała firma Transportowiec, która wystąpiła do Gminy Brójce, Gminy Czarnocin oraz Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi z prośbą o wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków.

   Po uzyskaniu wszystkich zgód firma w ubiegłym tygodniu złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na tej linii.

   Sprawę traktujemy priorytetowo - jesteśmy w bieżącym kontakcie z przewoźnikiem i Urzędem Marszałkowskim. W dniu 26 marca złożyłem pismo do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o potraktowanie sprawy jako pilnej z uwagi na potrzeby komunikacyjne naszych mieszkańców. Obecnie trwa weryfikacja złożonych uzupełnień wniosku, po którym nastąpi wydanie zezwolenia i uruchomienie kursów, co zgodnie z otrzymaną informacją z firmy Transportowiec powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zezwolenia.

   Należy pamiętać, że tak jak w przypadku  poprzedniego przewoźnika, jak i obecnej firmy przewozy osób nie mają charakteru gminnego, tylko prywatny i tak jak w przypadku prywatnej działalności gospodarczej uzależnione są od ich rentowności.

   Jednocześnie pragnę zadeklarować, że po uzyskaniu informacji o rozpoczęciu przewozów natychmiast poinformujemy o tym fakcie naszych mieszkańców.

                                                                                                                                                                                                                         Radosław Agaciak