Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje z naszej gminy

18 lipca 2019

Nowy dach OSP Karpin

Remont dachu OSP w Karpinie zakończony. Na kilka tygodni przed planowanym terminem (umowę w tej sprawie podpisano 24 kwietnia br.). Gminna inwestycja, warta ponad 180 tys. zł, objęła wymianę całej konstrukcji dachowej. Zainstalowano nowe: dźwigary (kratownice), poszycie dachowe z blachy trapezowej, instalację odgromową i nowe rynny. Wkrótce w strażnicy w Karpinie rozpocznie się kolejny remont, sali na parterze budynku. Na ten cel uzyskano wsparcie w wysokości 10 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach tegorocznego programu grantów sołeckich.

 

Czytaj więcej o: Nowy dach OSP Karpin
9 lipca 2019

Nasi reprezentanci w Izbie Rolniczej

Aleksandra Brdoń z Karpina i Marcin Derach z Woli Rakowej będą zasiadać w najbliższej kadencji w Radzie Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Tym samym są reprezentantami naszej gminy, czyli okręgu wyborczego nr 49, bez konieczności organizowania wyborów w dniu 28 lipca 2019 r. Uchwała Krajowej Rady Izb Rolniczych stanowi bowiem, że nie organizuje się wyborów w tych okręgach, w których nie zgłosi się więcej kandydatów niż jest wolnych mandatów do objęcia. W okręgu nr 49 (gmina Brójce) były dwa mandaty do objęcia, zarejestrowały się dwie osoby. 

Czytaj więcej o: Nasi reprezentanci w Izbie Rolniczej
9 lipca 2019

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu, którego celem jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi...

 

Czytaj więcej o: Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"
9 lipca 2019

Uwaga rolnicy i producenci rolni!

Szacowanie szkód poniesionych w wyniku suszy. Przypominamy – wnioski przyjmowane będą do 12 lipca 2019 r. Najistotniejszy warunek – uprawy muszą być na polach w czasie ich oceny przez członków komisji. Szczegółowe informacje:  https://www.brojce.pl/art,421,wnioski-o-oszacowanie-szkod-poniesionych-w-wyniku-suszy

 

Czytaj więcej o: Uwaga rolnicy i producenci rolni!
4 lipca 2019

Zatrudnienie, wsparcie przedsiębiorczości - konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 Bezpośredni link: http://www.lom.lodz.pl/konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-001-19-poddzialanie-viii-3-3-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-zit/

Więcej informacji: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/konkurs-poddzialanie-viii.3.3-1/2019-

Czytaj więcej o: Zatrudnienie, wsparcie przedsiębiorczości - konkurs