Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Artykuły

14 maja 2018

Poszukiwani kandydaci na urzędników wyborczych w Łodzi

Dyrekcja Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny otrzymała od Szefa Krajowego Biura Wyborczego prośbę o wsparcie w pozyskiwaniu kandydatów na urzędników wyborczych w Łodzi.

Zgodnie z art. 191c par. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) Szef Krajowego Biura Wyborczego powołuje urzędników wyborczych dla obszaru danej gminy spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej, lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe. Stosownie natomiast do art. 191b par. 1 powołanej ustawy urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienie.

Czytaj więcej o: Poszukiwani kandydaci na urzędników wyborczych w Łodzi
10 maja 2018

Ważna informacja! Deklaracje na wymianę pieców!

Informujemy, że wzór właściwej deklaracji znajduje się na naszej stronie internetowej:

http://brojce.pl/art,249,srodki-finansowe-na-wymiane-zrodel-ciepla

Deklaracje można składać jedynie w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce do 14 maja 2018 r. do godz. 15:30.

JEDNOCZEŚNIE ZAWIADAMIAMY, ŻE URZĄD GMINY NIE ZAWARŁ ŻADNEJ UMOWY

Z FIRMAMI DOSTARCZAJĄCYMI PIECE!

Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie: 42 295 01 17

10 maja 2018

Fundusze europejskie dla przedsiębiorców

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Przedsiębiorco czas na rozwój – nowe możliwości dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla firm”.

Spotkanie odbędzie się 14 maja 2018 r. w godz. 13:00-15:15 (rejestracja od godz. 12:45) w Sali konferencyjna Urzędu Gminy w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 (I piętro).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń dokonanych poprzez specjalny formularz elektroniczny:

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2493-spotkanie-informacyjne-pn-przedsiebiorco-czas-na-rozwoj-nowe-mozliwosci-dofinansowania-uslug-szkoleniowych-i-doradczych-dla-firm

Strona internetowa organizatora:

https://rpo.lodzkie.pl/punkty-informacyjne/lokalny-punkt-informacyjny-w-brzezinach/ 

4 maja 2018

Uwaga! Szkolenie na temat programu wymiany źródeł ciepła

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Brójce - właścicieli budynków mieszkalnych - zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na wymianę źródeł ciepła na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Brójce w dniu 8 maja br. o godzinie 15.00, w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który przybliży Państwu zapisy Programu Ograniczania Niskiej Emisji. W ramach tego właśnie programu przewiduje się środki na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Serdecznie zapraszamy! 

27 kwietnia 2018

Środki finansowe na wymianę źródeł ciepła

Gmina Brójce będzie aplikowała o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w Programie Ograniczania Niskiej Emisji. Środki te są przeznaczone na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 50% kosztów inwestycji. Pierwszym krokiem jest wypełnienie przez zainteresowanych mieszkańców - właścicieli budynków mieszkalnych - deklaracji i złożenie jej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce, w terminie do 14 maja 2018 roku, do godziny 15.30.  Na podstawie danych ze złożonych deklaracji zostanie wypełniony wniosek o dotację do Funduszu. Planowany termin konkursu to przełom maja i czerwca. Przyznanie dofinansowania nastąpi po spełnieniu określonych wymogów, w trybie pisemnej umowy. Ponoszenie kosztów związanych z wymianą źródła ciepła możliwe będzie od dnia podpisania umowy. Budżet programu na lata 2018-2019 dla całego województwa łódzkiego wynosi 20 mln zł.

W miesiącu maju br. zostanie zorganizowane przez Urząd Gminy Brójce spotkanie z pracownikami Funduszu, podczas którego zaprezentują Program. Data spotkania zostanie podana w odrębnej informacji.

W załączeniu:

ogłoszenie Wójta Gminy Brójce, deklaracja, treść Programu