Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Artykuły

10 września 2018

Podatek od środków transportowych

Przypominamy, że 15 września 2018 r. upływa termin płatności II raty podatku od środków transportowych.

10 września 2018

Oferty sprzedaży drewna

Wójt gminy Brójce informuje, że gmina jest w posiadaniu drewna przeznaczonego na sprzedaż. Jest to drewno brzozowe, sosnowe, z klona jesionolistnego i topoli. Ilość drewna i jego cena, w poniższych szczegółowych ofertach. Zachęcamy do zapoznania się z tymi ofertami.

4 września 2018

Dotacja na projekt edukacyjny w szkole w Kurowicach

Prawie 26 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi! Taką dotację otrzymała gmina Brójce na realizację Programu Edukacji Ekologicznej „Czysta woda prawem człowieka” w Zespole Szkół w Kurowicach. Przez cały najbliższy rok szkolny uczniowie klas IV-VIII i gimnazjum będą uczestniczyć w różnych zajęciach, tak aby jak najwięcej dowiedzieć się na temat znaczenia jakości wody i jej oszczędzania. Program przewiduje zakup nowoczesnych pomocy naukowych i realizację przedstawienia teatralnego pt. Czy wystarczy nam wody? Umowę w tej sprawie z WFOŚiGW podpisali: Radosław Agaciak, wójt i Renata Śliwińska, skarbnik gminy Brójce.  

4 września 2018

Pieniądze na wymianę pieców

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zdecydował o przyznaniu gminie Brójce całej wnioskowanej kwoty w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) czyli 825 205,00 zł. Deklaracje od mieszkańców, chcących wymienić swoje piece, przyjmowane były do 14 maja. 11 czerwca (pierwszego dnia przyjmowania) gmina Brójce dostarczyła swój zbiorczy wniosek do WFOŚiGW. W sumie mieszkańcy gminy złożyli 90 deklaracji. Otrzymają dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów wymiany pieca. 

31 sierpnia 2018

Stypendia Wójta Gminy Brójce wręczone

Te wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w nauce trafiły do 36 uczniów: 19 ze szkoły w Bukowcu i 17 ze szkoły w Kurowicach – to największa liczba stypendystów do tej pory! Każdy z nich otrzymał po 500 zł. 29 sierpnia w czasie uroczystości w Sali GOK-u w Brójcach, akt powołania na stanowisko dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowcu otrzymała Aldona Korzeniowska. Sześć nauczycielek: C. Płuciennik, A. Kot, M. Idryan-Szczepanik, A. Adamiak, S. Woźna i K. Pyśniak, otrzymało awanse na stopień nauczyciela mianowanego.