Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Artykuły

11 września 2018

Zakaz plakatowania wiat przystankowych

Na wiatach przystankowych, należących do gminy Brójce, pojawiły się informacje o zakazie umieszczania na nich plakatów i innych ogłoszeń. Żeby nie zaśmiecać i nie niszczyć wiat, które są współwłasnością wszystkich mieszkańców i wizytówką naszej gminy dla przyjezdnych.

Czerwone naklejki, informujące o tym zakazie, pojawiły się po tym jak coraz częściej na obiektach zaczęły być rozlepiane różnego rodzaju przypadkowe ogłoszenia, informacje i plakaty… Przystanek nie jest miejscem do tego przeznaczonym! Kto tego nie przestrzega, niszczy nasze wspólne dobro.

Czytaj więcej o: Zakaz plakatowania wiat przystankowych
11 września 2018

Podatek rolny, leśny i od nieruchmości

Przypominamy, że 15 września 2018 r. upływa termin płatności III raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Należności z tego tytułu można uiścić u sołtysa, w kasie Urzędu Gminy, w placówce pocztowej lub na konto:

22 8781 0006 0060 0141 2000 0020

10 września 2018

Podatek od środków transportowych

Przypominamy, że 15 września 2018 r. upływa termin płatności II raty podatku od środków transportowych.

10 września 2018

Oferty sprzedaży drewna

Wójt gminy Brójce informuje, że gmina jest w posiadaniu drewna przeznaczonego na sprzedaż. Jest to drewno brzozowe, sosnowe, z klona jesionolistnego i topoli. Ilość drewna i jego cena, w poniższych szczegółowych ofertach. Zachęcamy do zapoznania się z tymi ofertami.

4 września 2018

Dotacja na projekt edukacyjny w szkole w Kurowicach

Prawie 26 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi! Taką dotację otrzymała gmina Brójce na realizację Programu Edukacji Ekologicznej „Czysta woda prawem człowieka” w Zespole Szkół w Kurowicach. Przez cały najbliższy rok szkolny uczniowie klas IV-VIII i gimnazjum będą uczestniczyć w różnych zajęciach, tak aby jak najwięcej dowiedzieć się na temat znaczenia jakości wody i jej oszczędzania. Program przewiduje zakup nowoczesnych pomocy naukowych i realizację przedstawienia teatralnego pt. Czy wystarczy nam wody? Umowę w tej sprawie z WFOŚiGW podpisali: Radosław Agaciak, wójt i Renata Śliwińska, skarbnik gminy Brójce.