Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Artykuły

29 stycznia 2015

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

1. W otwartym konkursie ofert została zgłoszona jedna oferta.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert:
Nazwa oferenta: GLKS „MIAZGA” Brójce
Nazwa zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, organizowanie i udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym, organizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży
Wysokość przyznanych środków publicznych: 36 000 zł.

23 stycznia 2015

Dostawa oleju napędowego dla Gminy Brójce

Informujemy, że Wójt Gminy Brójce w dniu 8.01.2015r. podpisał umowę z wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym (przetarg nieograniczony) na dostawę oleju napędowego z przeznaczeniem dla Urzędu Gminy Brójce (na potrzeby dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Brójce) oraz Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach. Olej napędowy w tym roku będzie dostarczała firma:  PETROJET Sp. z o.o., ul. Kieszek 52, 26-670 Pionki

16 stycznia 2015

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W dniu 29.12.2014r. Wójt Gminy Brójce podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Zakup autobusu 20-22+1 osobowego do przewozu dzieci niepełnosprawnych" - w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" (w obszarze D). Kwota dofinansowania: 149.022,90 zł

7 stycznia 2015

Dostawa posiłków obiadowych dla uczniów

Informujemy, że Wójt Gminy Brójce w dniu 23.12.2014r. podpisał umowę z wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym (przetarg nieograniczony) na dostawę posiłków obiadowych do szkół  z terenu gminy Brójce w okresie od 7 stycznia 2015 r. do 21 grudnia 2015r.
Posiłki w w/w okresie będzie dostarczała firma  "Catering 7 Heaven Kamil Krzykacz" z siedzibą ul. Harcerska 7, 96-100 Skierniewice.