Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Artykuły

27 kwietnia 2018

Środki finansowe na wymianę źródeł ciepła

Gmina Brójce będzie aplikowała o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w Programie Ograniczania Niskiej Emisji. Środki te są przeznaczone na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 50% kosztów inwestycji. Pierwszym krokiem jest wypełnienie przez zainteresowanych mieszkańców - właścicieli budynków mieszkalnych - deklaracji i złożenie jej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce, w terminie do 14 maja 2018 roku, do godziny 15.30.  Na podstawie danych ze złożonych deklaracji zostanie wypełniony wniosek o dotację do Funduszu. Planowany termin konkursu to przełom maja i czerwca. Przyznanie dofinansowania nastąpi po spełnieniu określonych wymogów, w trybie pisemnej umowy. Ponoszenie kosztów związanych z wymianą źródła ciepła możliwe będzie od dnia podpisania umowy. Budżet programu na lata 2018-2019 dla całego województwa łódzkiego wynosi 20 mln zł.

W miesiącu maju br. zostanie zorganizowane przez Urząd Gminy Brójce spotkanie z pracownikami Funduszu, podczas którego zaprezentują Program. Data spotkania zostanie podana w odrębnej informacji.

W załączeniu:

ogłoszenie Wójta Gminy Brójce, deklaracja, treść Programu

26 kwietnia 2018

Dofinansowanie lokalnych projektów z budżetu wojewódzkiego

Brójce, Bukowiec i Kurowice otrzymają po 5 tys. zł z budżetu Województwa Łódzkiego. Sejmik Wojewódzki zdecydował o rozdysponowaniu 1,5 mln zł na dofinansowanie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

 

Czytaj więcej o: Dofinansowanie lokalnych projektów z budżetu wojewódzkiego
23 kwietnia 2018

Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez organizację zajęć tematycznych - oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim, które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wycieczka edukacyjna do Tomaszowa Mazowieckiego i okolic oraz zajęcia tematyczne w zakresie zdrowego żywienia" zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.

Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39, w terminie do 30 kwietnia 2018 roku włącznie do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

19 kwietnia 2018

Rozkład jazdy busów firmy Transportowiec

Od 16 kwietnia 2018 r. przez gminę Brójce kursują busy na trasie Biskupia Wola - Łódź - Biskupia Wola. Podajemy Państwu rozkład jazdy jaki otrzymaliśmy od firmy Transportowiec.

17 kwietnia 2018

Dla przedsiębiorców

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski w Łodzi zapraszają przedsiębiorców do wzięcia udziału w cyklu spotkań „Popołudnie z biznesem”.

 

Czytaj więcej o: Dla przedsiębiorców