Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Artykuły

11 października 2018

Akt notarialny sprzedaży terenu inwestycyjnego

Radosław Agaciak, wójt gminy oraz Marcin Tobik, prezes Zarządu firmy INTAP podpisali dziś, w obecności notariusz Pauliny Turlik-Reczek, akt notarialny nabycia terenu inwestycyjnego w PODSTREFIE BRÓJCE ŁSSE. Do kasy Urzędu Gminy trafiło z tego tytułu ponad 3 mln zł. Przypomnijmy, że firma INTAP to pierwszy inwestor w brójeckiej podstrefie. Prowadzone są rozmowy z kolejnymi potencjalnymi inwestorami prowadzącymi nieuciążliwą działalność gospodarczą.

11 października 2018

Konkurs Plastyczny ,,Zapobiegajmy Pożarom"

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brójcach - Prezes ZOG ZOSP RP Marek Muras zaprasza do udziału w konkursie plastycznym.
Termin składania prac do 9 listopada 2018 r. w GOK w Brójcach (do godz. 16:00, Brójce 39 b).
Szczegółowe informacje: http://bipgok.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1205-4546

9 października 2018

Konsultacje Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi

Ogłasza się, że od dnia 10.10.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. przeprowadza się

konsultacje

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu "Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 17.10.2018 r. do godziny 15.30 (włącznie) na adres: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem "konsultacje - program współpracy 2019". Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.

Projekt uchwały stanowi załacznik do ogłoszenia.

2 października 2018

Nasz projekt w Budżecie Obywatelskim

Już można głosować!

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego https://bo.lodzkie.pl/pazdziernik-pod-znakiem-bo/ 
Do 22 października w formie papierowej, a do 31 października elektronicznie.

Mieszkańcy gminy Brójce zgłosili projekt:

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW713 z drogą powiatową DP2923E w miejscowości Bukowiec..

 

Czytaj więcej o: Nasz projekt w Budżecie Obywatelskim
25 września 2018

Wyróżnienie w konkursie BIOGMINA


Radosław Agaciak, wójt gminy Brójce, na Gali VI Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, odebrał dyplom potwierdzający wyróżnienie dla gminy Brójce w konkursie: Najlepsza BIOGMINA Województwa Łódzkiego 2018.

Czytaj więcej o: Wyróżnienie w konkursie BIOGMINA