Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Artykuły

8 marca 2018

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Wójt Gminy Brójce informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku zadanie pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" powierzono Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu MIAZGA.  

Zwycięzcy konkursu gratulujemy, a korzystającym z oferty życzymy wielu wspaniałych wrażeń sportowych!

5 marca 2018

Wnioski o dopłaty bezpośrednie 2018 - szkolenie dla rolników

8 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Brójcach (sala konferencyjna, I piętro) rozpocznie się szkolenie przygotowane przez pracowników Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sprawie zasad przyznawania płatności bezpośrednich w 2018 r. W tym roku nowością jest możliwość składania wniosków przez aplikację e-wniosek oraz możliwość złożenia do 14 marca oświadczenia, że w 2018 roku nie nastąpią zmiany w stosunku do wniosku z 2017 r. Na szkolenie prosimy zabrać ze sobą nr swojego konta bankowego, dokument tożsamości oraz nr EP.

1 marca 2018

Zmiany terminu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z trwającymi renegocjacjami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 niezbędne są zmiany w dokumentach wdrożeniowych, dotyczących naborów wniosków o dofinansowanie zaplanowanych na marzec 2018 roku. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok naborów z marca 2018 roku na kwiecień 2018 roku w ramach następujących Poddziałań dedykowanych ZIT:

  • Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT,
  • Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT,
  • Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT:
    • konkurs na usługi społeczne;
    • konkurs na usługi zdrowotne.

Informacja dostępna pod adresem:

Informacja w sprawie zmiany terminu rozpoczęcia naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

Przejdź do - Działki w Bukowcu na sprzedaż
16 lutego 2018

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku

Wójt Gminy Brójce informuje o wyniku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych w 2018 roku - protokół oraz regulamin prac Komisji Konkursowej w załączeniu.