Nowe dowody osobiste i rejestracja w USC - utrudnienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 marca 2015

1 marca weszły w życie nowe przepisy: ustawa o dowodach osobistych, ustawa o ewidencji ludności, prawo o aktach stanu cywilnego. Zmiany te wiążą się z koniecznością obsługi mieszkańców w nowych, dostarczonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych programach informatycznych.  Niestety pierwsze dni marca pokazały, że nowe oprogramowanie nie działa poprawnie. W związku z powyższym mogą wystąpić poważne utrudnienia w obsłudze mieszkańców – zarówno na stanowiskach ds. dowodów osobistych oraz ewidencji ludności jak i w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość podczas załatwiania spraw urzędowych w USC i w ewidencji ludności.