Portal informacyjny Gminy Brójce

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku

16 lutego 2018

Wójt Gminy Brójce informuje o wyniku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych w 2018 roku - protokół oraz regulamin prac Komisji Konkursowej w załączeniu.