Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2018

Wójt Gminy Brójce zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Brójce. Termin składania ofert mija 13 lutego 2018 roku, a szczegóły konkursu znajdują się w załączniku do wiadomości.

Pliki do pobrania