Konkurs na usługi społeczne i zdrowotne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 grudnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach:
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Szczegóły w załączniku oraz tutaj:

http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-00217-poddzialanie-ix-2-2-uslugi-zdrowotne/

i tutaj:

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/5882607-konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-002-17-poddzialanie-ix-2-2-uslugi-zdrowotne-?redirect=http%3A%2F%2Fwuplodz.praca.gov.pl%2Fweb%2Frpo-wl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lbnrrMq1E0Cm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_nvtEf6RygDxe__column-1%26p_p_col_count%3D1

 

Autor: BM

Pliki do pobrania