Po 500+ tylko do końca października

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 października 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach przypomina, że termin składania wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "500+" upływa 31 października!

Świadczenie wychowawcze „500+” na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego i przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 złotych netto.
Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia (czyli w przypadku wieloraczków) pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się
Na drugie i kolejne dziecko próg dochodowy nie obowiązuje.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wnioski na okres od 1 października 2017 do 30 września 2018 roku przyjmowane są w Urzędzie Gminy Brójce, w pokojach nr 2 i 3, w godzinach pracy urzędu oraz w formie elektronicznej.
Informacje na temat świadczenia wychowawczego „500+” udzielane są także telefonicznie pod numerem:

42 214 02 01.

Formularze wniosków w wersjach edytowanych są do pobrania w „Plikach do pobrania” w informacji pod linkiem:

http://brojce.pl/art,164,trzeba-zlozyc-wniosek

Autor: B.M.