Portal informacyjny Gminy Brójce

Bukowiec zaświeci na przełomie roku

30 lipca 2017

Umowa na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w Bukowcu podpisana! Dzięki niej Gmina Brójce otrzyma ponad pół miliona złotych ze środków unijnych na budowę energooszczędnego oświetlenia w Bukowcu.

Aż 145 latarni stanie przy ulicach: Nowej, Słonecznikowej, Żółkiewskiego, Brzozowej, Chrobrego, Bławatnej, Fiołkowej, Ogrodowej, Malowniczej, Diamentowej, Liliowej, Kwiatowej, Cisowej, Sportowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej,  Klonowej, Szkolnej oraz Krokusowej i Niezapominajki.
Urząd Gminy w Brójcach planuje zrealizowanie tej inwestycji na przełomie roku 2017 i 2018.
Realizacja projektu pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu” będzie odbywała się  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IV Gospodarka niskoemisyjna, IV.3 Ochrona powietrza, IV.3.1 Ochrona powietrza - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.  
Gmina Brójce ubiegała się o dofinansowanie inwestycji w kwocie 510 657,00 zł,  co stanowi 77,37 % kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Wniosek w tej sprawie został złożony 29 marca w siedzibie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, którego członkiem jest Gmina Brójce.

Na zdjęciu: Radosław Agaciak, Wójt Gminy Brójce i Joanna Skrzydlewska, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego tuż po podpisaniu umowy

O tym wydarzeniu także na:

https://www.facebook.com/wojtbrojce/?hc_ref=ARS6J-uPe0U3qJQ8Enwcfg9d7hh9PSow0GEi2AhWe7lij8eobmPSPCrX7x-NiT1bNN0&fref=nf

Autor: B.M.