Portal informacyjny Gminy Brójce

Wszyscy byli „za”

7 czerwca 2017

W czasie XLV sesji Rady Gminy Brójce, która odbyła się 7 czerwca, głosowano, między innymi, nad absolutorium dla Wójta Gminy. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Radosławowi Agaciakowi.

Autor: B.M.