Portal informacyjny Gminy Brójce

Remont „siedemset czternastki”

26 marca 2017

Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 714 przebiegającej przez Brójce trwają prace, które są kolejnym etapem rozbudowy tej drogi. Z powodu odbywających się prac dojazd do Urzędu Gminy w Brójcach i parkowanie przed nim są utrudnione, ale po ich zakończeniu osoby przyjeżdżające do urzędu i sąsiadujących z nim instytucji zyskają wygodny parking.

W czasie robót ekipy drogowców wymienią konstrukcję jezdni, rozbudują skrzyżowania, wybudują nowe chodników i ciągów pieszo-rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe i parking. Będą także budowane zjazdy, odtworzone i wyregulowane przydrożne rowy oraz wybudowana kanalizacja deszczowa.
Odbywające się prace są etapem rozbudowy drogi 714 na odcinku Brójce – węzeł autostradowy "Łódź Górna" (na nowym odcinku A1). Długość tego odcinka to 4,1 km.
Inwestycja powinna zakończyć się do 31 sierpnia 2017 r., a wartość robót to 11,9 mln zł. Jest ona realizowana jako projekt „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

B.M.