Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje z naszej gminy

10 grudnia 2017

Świeć i żyj!

Jesienią i zimą zmierzch zapada szybko, częściej pada deszcz lub śnieg, a rano długo utrzymuje się mgła. Te zjawiska powodują, że użytkownicy dróg, głównie piesi i rowerzyści, są mniej widoczni. Na niebezpieczeństwo potrącenia przez pojazdy mechaniczne szczególnie narażeni są mieszkańcy terenów wiejskich, gdzie infrastruktura techniczna nie zawsze jest tak rozwinięta jak w miastach. Rolnicy i członkowie ich rodzin często poruszają się po wąskich, nieoświetlonych drogach, bez chodników i utwardzonych poboczy, po których również przemieszczają się nieoświetlone lub niewystarczająco oświetlone ciągniki i maszyny rolnicze, motocykle i rowery. Dla pieszych poruszanie się po zmroku poza terenem zabudowanym oznacza zwykle poruszanie się w ciemności, a dla kierowców pojazdów – nagłe pojawienie się pieszego na poboczu lub skraju jezdni. Nietrudno wówczas o wypadek. Jednym z najskuteczniejszych sposobów uniknięcia powyższych zagrożeń jest noszenie elementów odblaskowych na ubraniu.

Czytaj więcej o: Świeć i żyj!
5 grudnia 2017

Rozwój usług medyczno-opiekuńczych – spotkanie informacyjne

W dniu 14 grudnia 2017 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2, ogłoszonego 29 listopada br. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny. Konkurs dotyczy rozwoju usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych. Informacje o konkursie są tutaj:

http://brojce.pl/art,210,konkurs-na-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne

 

Czytaj więcej o: Rozwój usług medyczno-opiekuńczych – spotkanie informacyjne
5 grudnia 2017

Umowa na place podpisana

Budowa placu zabaw w Bukowcu oraz placu zabaw i siłowni w Brójcach mogą rozpocząć się już wiosną 2018 roku. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Czytaj więcej o: Umowa na place podpisana
3 grudnia 2017

Konkurs na usługi społeczne i zdrowotne

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach:
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Szczegóły w załączniku oraz tutaj:

http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-00217-poddzialanie-ix-2-2-uslugi-zdrowotne/

i tutaj:

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/5882607-konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-002-17-poddzialanie-ix-2-2-uslugi-zdrowotne-?redirect=http%3A%2F%2Fwuplodz.praca.gov.pl%2Fweb%2Frpo-wl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lbnrrMq1E0Cm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_nvtEf6RygDxe__column-1%26p_p_col_count%3D1

 

BM
Czytaj więcej o: Konkurs na usługi społeczne i zdrowotne
Powiększ zdjęcie
27 listopada 2017

Gmina Brójce na II Targach Logistyki Magazynowej INTRALOMAG

Serdecznie zapraszamy firmy i podmioty zainteresowane terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi na obszarze Gminy Brójce do odwiedzenia naszego stoiska na II Targach Logistyki Magazynowej INTRALOMAG w dniach 29-30 listopada 2017 roku w hali EXPO przy Al. Politechniki 4 w Łodzi.

Czytaj więcej o: Gmina Brójce na II Targach Logistyki Magazynowej INTRALOMAG