Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje z naszej gminy

9 stycznia 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Szkół w Kurowicach

Szkoła Podstawowa w Kurowicach zakończyła realizację zadania współfinansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz budżetu Gminy Brójce. W ramach projektu zakupiono aż 1105 nowych książek do biblioteki szkolnej, z czego 42,50% stanowią lektury szkolne, natomiast reszta to książki o tematyce różnej, rozwijające zainteresowania uczniów – podróżnicze, hobbistyczne, wiedzy o świecie, przyrodnicze, sportowe i wiele innych.  Równolegle z realizacją projektu prowadzono liczne działania popularyzujące czytanie, zachęcające uczniów do korzystania ze zgromadzonych zbiorów bibliotecznych oraz konkursy związane z czytelnictwem. Zajęcia, konkursy i inne działania propagujące czytanie będą realizowane również w bieżącym roku.

Czytaj więcej o: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Szkół w Kurowicach
9 stycznia 2018

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu zakupił dwie nowoczesne tablice interaktywne wraz z projektorami ultrakrótkoogniskowymi, na które pozyskano środki z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Tablice te pozwalają na prowadzenie zajęć w sposób stymulujący zainteresowanie ucznia tematem, a oprogramowanie zawierające animacje i zdjęcia w połączeniu z użyciem tablic interaktywnych pomaga uczniom zrozumieć abstrakcyjne tematy i pojęcia poprzez użycie konkretnych przykładów w formie graficznej, np. zdjęć czy animacji.

Wprowadzanie nowoczesnych technologii do edukacji szkolnej jest nieuniknionym krokiem w ewolucji edukacji w szybko zmieniającym się współczesnym technologicznym świecie.

Czytaj więcej o: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
9 stycznia 2018

Harmonogram na fundusze unijne

W dniu 29 listopada 2017 r. mocą Uchwały nr 1622/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

Poniżej terminy konkursów, alokacja i typy projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym.

B.M.
Czytaj więcej o: Harmonogram na fundusze unijne
5 stycznia 2018

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 2018

W 2018 r. w powiecie łódzkim wschodnim funkcjonować będą trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom powiatu łódzkiego wschodniego. Osoby korzystające z pomocy mogą udać się do dowolnego punktu i nie są zobowiązane do zachowania zasad rejonizacji.

B.M.
Czytaj więcej o: PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 2018
3 stycznia 2018

Rozwój usług medyczno-opiekuńczych – spotkanie 10 stycznia

Instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych mogą uzyskać wszelkie istotne informacje na spotkaniu dotyczącym konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT (wyłącznie usługi zdrowotne), które odbędzie się 10 stycznia.

B.M.
Czytaj więcej o: Rozwój usług medyczno-opiekuńczych – spotkanie 10 stycznia