Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje z naszej gminy

20 marca 2018

Konkursy WUP w Łodzi i Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 16 marca 2018 r. ogłosili niżej wymienione konkursy:

  1. Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-00118-poddzialanie-ix-1-2/.
  2. Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-00118-poddzialania-viii-3-3/.
  3. Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi społeczne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-00118-poddzialanie-ix-2-2-uslugi-spoleczne/

Ponadto w dniu 19 marca 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 – Poddziałanie IX.2.2 (usługi zdrowotne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne
i zdrowotne- ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-00218-poddzialanie-ix-2-2-uslugi-zdrowotne/.

Więcej informacji o konkursach i Regulaminy konkursów dostępne na stronach:

http://www.lom.lodz.pl/tryb-konkursowy-efs/ w zakładce AKTUALNIE OGŁOSZONE NABORY oraz

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

Czytaj więcej o: Konkursy WUP w Łodzi i Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
16 marca 2018

Nowości prawne i ubezpieczeniowe dla rolników - spotkanie informacyjne

 

22 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Brójce (sala 23, I piętro) rozpocznie się specjalne spotkanie informacyjne dla rolników z gminy Brójce. Najnowsze rozwiązania prawne w działalności i produkcji rolnej, rolniczych ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniach majątkowych – informacji w tych zakresach udzielą przedstawiciele Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, KRUS, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Zapraszamy!

 

Czytaj więcej o: Nowości prawne i ubezpieczeniowe dla rolników - spotkanie informacyjne
13 marca 2018

Dotacje WFOŚiGW na energetykę – spotkanie informacyjne

 

20 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 15:00, na zaproszenie Urzędu Gminy Brójce, w Sali Konferencyjnej (nr 23, I piętro), rozpocznie się spotkanie informacyjne z Doradcami Energetycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na temat dotacji do realizowanych przez osoby fizyczne w latach 2018-2019 inwestycji polegających na: termomodernizacji budynków, modernizacji źródeł ciepła lub instalacji odnawialnych źródeł energii. Doradcy udzielą wszelkich informacji na temat możliwości skorzystania z tych dotacji w indywidualnych konsultacjach. Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.

 

Czytaj więcej o: Dotacje WFOŚiGW na energetykę – spotkanie informacyjne
8 marca 2018

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Wójt Gminy Brójce informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku zadanie pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" powierzono Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu MIAZGA.  

Zwycięzcy konkursu gratulujemy, a korzystającym z oferty życzymy wielu wspaniałych wrażeń sportowych!

Czytaj więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
5 marca 2018

Wnioski o dopłaty bezpośrednie 2018 - szkolenie dla rolników

8 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Brójcach (sala konferencyjna, I piętro) rozpocznie się szkolenie przygotowane przez pracowników Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sprawie zasad przyznawania płatności bezpośrednich w 2018 r. W tym roku nowością jest możliwość składania wniosków przez aplikację e-wniosek oraz możliwość złożenia do 14 marca oświadczenia, że w 2018 roku nie nastąpią zmiany w stosunku do wniosku z 2017 r. Na szkolenie prosimy zabrać ze sobą nr swojego konta bankowego, dokument tożsamości oraz nr EP.

Czytaj więcej o: Wnioski o dopłaty bezpośrednie 2018 - szkolenie dla rolników