Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje z naszej gminy

15 października 2018

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni pedagodzy, pracownicy oświaty, uczniowie i studenci!

W dniu Waszego święta, Dniu Edukacji Narodowej, pragniemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia powodzenia i sukcesów zawodowych, sukcesów w nauce. Radości z przekazywania i nabywania wiedzy. Satysfakcji z bycia nauczycielem i satysfakcji z bycia uczniem lub studentem. Najlepsze życzenia!

Urszula Brdoń, Przewodnicząca Rady Gminy Brójce, Radosław Agaciak, Wójt Gminy Brójce

Czytaj więcej o: Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
12 października 2018

Jubileusz Złotych Godów

11 października jubileusz Złotych Godów świętowali: Alfreda i Czesław Filip z Pałczewa, Waleria i Zdzisław Frączkowscy z Kurowic, Wanda Gryglewicz-Kacerka i Janusz Kacerka, Maria i Mirosław Kępka z Bukowca oraz Helena i Henryk Popek z Brójec. W trakcie uroczystości w sali GOK-u były życzenia, kwiaty, występ zespołu „Leśnianki” i Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wszystkim jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Czytaj więcej o: Jubileusz Złotych Godów
11 października 2018

Konkurs Plastyczny ,,Zapobiegajmy Pożarom"

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brójcach - Prezes ZOG ZOSP RP Marek Muras zaprasza do udziału w konkursie plastycznym.
Termin składania prac do 9 listopada 2018 r. w GOK w Brójcach (do godz. 16:00, Brójce 39 b).
Szczegółowe informacje: http://bipgok.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1205-4546

Czytaj więcej o: Konkurs Plastyczny ,,Zapobiegajmy Pożarom"
11 października 2018

Akt notarialny sprzedaży terenu inwestycyjnego

Radosław Agaciak, wójt gminy oraz Marcin Tobik, prezes Zarządu firmy INTAP podpisali dziś, w obecności notariusz Pauliny Turlik-Reczek, akt notarialny nabycia terenu inwestycyjnego w PODSTREFIE BRÓJCE ŁSSE. Do kasy Urzędu Gminy trafiło z tego tytułu ponad 3 mln zł. Przypomnijmy, że firma INTAP to pierwszy inwestor w brójeckiej podstrefie. Prowadzone są rozmowy z kolejnymi potencjalnymi inwestorami prowadzącymi nieuciążliwą działalność gospodarczą.

Czytaj więcej o: Akt notarialny sprzedaży terenu inwestycyjnego
9 października 2018

Konsultacje Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi

Ogłasza się, że od dnia 10.10.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. przeprowadza się

konsultacje

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu "Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 17.10.2018 r. do godziny 15.30 (włącznie) na adres: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem "konsultacje - program współpracy 2019". Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.

Projekt uchwały stanowi załacznik do ogłoszenia.

Czytaj więcej o: Konsultacje Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi