Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje z naszej gminy

11 września 2018

Podatek rolny, leśny i od nieruchmości

Przypominamy, że 15 września 2018 r. upływa termin płatności III raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Należności z tego tytułu można uiścić u sołtysa, w kasie Urzędu Gminy, w placówce pocztowej lub na konto:

22 8781 0006 0060 0141 2000 0020

Czytaj więcej o: Podatek rolny, leśny i od nieruchmości
11 września 2018

Zakaz plakatowania wiat przystankowych

Na wiatach przystankowych, należących do gminy Brójce, pojawiły się informacje o zakazie umieszczania na nich plakatów i innych ogłoszeń. Żeby nie zaśmiecać i nie niszczyć wiat, które są współwłasnością wszystkich mieszkańców i wizytówką naszej gminy dla przyjezdnych.

Czerwone naklejki, informujące o tym zakazie, pojawiły się po tym jak coraz częściej na obiektach zaczęły być rozlepiane różnego rodzaju przypadkowe ogłoszenia, informacje i plakaty… Przystanek nie jest miejscem do tego przeznaczonym! Kto tego nie przestrzega, niszczy nasze wspólne dobro.

Czytaj więcej o: Zakaz plakatowania wiat przystankowych
10 września 2018

Oferty sprzedaży drewna

Wójt gminy Brójce informuje, że gmina jest w posiadaniu drewna przeznaczonego na sprzedaż. Jest to drewno brzozowe, sosnowe, z klona jesionolistnego i topoli. Ilość drewna i jego cena, w poniższych szczegółowych ofertach. Zachęcamy do zapoznania się z tymi ofertami.

Czytaj więcej o: Oferty sprzedaży drewna
10 września 2018

Podatek od środków transportowych

Przypominamy, że 15 września 2018 r. upływa termin płatności II raty podatku od środków transportowych.

Czytaj więcej o: Podatek od środków transportowych
4 września 2018

Pieniądze na wymianę pieców

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zdecydował o przyznaniu gminie Brójce całej wnioskowanej kwoty w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) czyli 825 205,00 zł. Deklaracje od mieszkańców, chcących wymienić swoje piece, przyjmowane były do 14 maja. 11 czerwca (pierwszego dnia przyjmowania) gmina Brójce dostarczyła swój zbiorczy wniosek do WFOŚiGW. W sumie mieszkańcy gminy złożyli 90 deklaracji. Otrzymają dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów wymiany pieca. 

Czytaj więcej o: Pieniądze na wymianę pieców