Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje z naszej gminy

11 września 2018

Zakaz plakatowania wiat przystankowych

Na wiatach przystankowych, należących do gminy Brójce, pojawiły się informacje o zakazie umieszczania na nich plakatów i innych ogłoszeń. Żeby nie zaśmiecać i nie niszczyć wiat, które są współwłasnością wszystkich mieszkańców i wizytówką naszej gminy dla przyjezdnych.

Czerwone naklejki, informujące o tym zakazie, pojawiły się po tym jak coraz częściej na obiektach zaczęły być rozlepiane różnego rodzaju przypadkowe ogłoszenia, informacje i plakaty… Przystanek nie jest miejscem do tego przeznaczonym! Kto tego nie przestrzega, niszczy nasze wspólne dobro.

Czytaj więcej o: Zakaz plakatowania wiat przystankowych
10 września 2018

Oferty sprzedaży drewna

Wójt gminy Brójce informuje, że gmina jest w posiadaniu drewna przeznaczonego na sprzedaż. Jest to drewno brzozowe, sosnowe, z klona jesionolistnego i topoli. Ilość drewna i jego cena, w poniższych szczegółowych ofertach. Zachęcamy do zapoznania się z tymi ofertami.

Czytaj więcej o: Oferty sprzedaży drewna
10 września 2018

Podatek od środków transportowych

Przypominamy, że 15 września 2018 r. upływa termin płatności II raty podatku od środków transportowych.

Czytaj więcej o: Podatek od środków transportowych
4 września 2018

Pieniądze na wymianę pieców

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zdecydował o przyznaniu gminie Brójce całej wnioskowanej kwoty w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) czyli 825 205,00 zł. Deklaracje od mieszkańców, chcących wymienić swoje piece, przyjmowane były do 14 maja. 11 czerwca (pierwszego dnia przyjmowania) gmina Brójce dostarczyła swój zbiorczy wniosek do WFOŚiGW. W sumie mieszkańcy gminy złożyli 90 deklaracji. Otrzymają dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów wymiany pieca. 

Czytaj więcej o: Pieniądze na wymianę pieców
4 września 2018

Dotacja na projekt edukacyjny w szkole w Kurowicach

Prawie 26 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi! Taką dotację otrzymała gmina Brójce na realizację Programu Edukacji Ekologicznej „Czysta woda prawem człowieka” w Zespole Szkół w Kurowicach. Przez cały najbliższy rok szkolny uczniowie klas IV-VIII i gimnazjum będą uczestniczyć w różnych zajęciach, tak aby jak najwięcej dowiedzieć się na temat znaczenia jakości wody i jej oszczędzania. Program przewiduje zakup nowoczesnych pomocy naukowych i realizację przedstawienia teatralnego pt. Czy wystarczy nam wody? Umowę w tej sprawie z WFOŚiGW podpisali: Radosław Agaciak, wójt i Renata Śliwińska, skarbnik gminy Brójce.  

Czytaj więcej o: Dotacja na projekt edukacyjny w szkole w Kurowicach