Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje z naszej gminy

9 października 2018

Konsultacje Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi

Ogłasza się, że od dnia 10.10.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. przeprowadza się

konsultacje

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu "Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 17.10.2018 r. do godziny 15.30 (włącznie) na adres: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem "konsultacje - program współpracy 2019". Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.

Projekt uchwały stanowi załacznik do ogłoszenia.

Czytaj więcej o: Konsultacje Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi
2 października 2018

Nasz projekt w Budżecie Obywatelskim

Już można głosować!

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego https://bo.lodzkie.pl/pazdziernik-pod-znakiem-bo/ 
Do 22 października w formie papierowej, a do 31 października elektronicznie.

Mieszkańcy gminy Brójce zgłosili projekt:

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW713 z drogą powiatową DP2923E w miejscowości Bukowiec..

 

Czytaj więcej o: Nasz projekt w Budżecie Obywatelskim
25 września 2018

Wyróżnienie w konkursie BIOGMINA


Radosław Agaciak, wójt gminy Brójce, na Gali VI Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, odebrał dyplom potwierdzający wyróżnienie dla gminy Brójce w konkursie: Najlepsza BIOGMINA Województwa Łódzkiego 2018.

Czytaj więcej o: Wyróżnienie w konkursie BIOGMINA
21 września 2018

Oferty sprzedaży drewna

Wójt gminy Brójce informuje, że gmina jest w posiadaniu drewna przeznaczonego na sprzedaż. Jest to drewno brzozowe, sosnowe, z klona jesionolistnego i topoli. Ilość drewna i jego cena, w poniższych szczegółowych ofertach. Zachęcamy do zapoznania się z tymi ofertami.

Czytaj więcej o: Oferty sprzedaży drewna
21 września 2018

Nowy numer „Gazety Informacyjnej Gminy Brójce”

Kolejny, wrześniowy numer „GAZETY INFORMACYJNEJ GMINY BRÓJCE” już gotowy i dostępny w wersji elektronicznej. Osiem stron: Aktualności, Z życia gminy, Edukacja, Kultura… Zachęcamy do lektury! http://brojce.pl/download/GminaBrojce_nr03-2018.pdf

Wersja drukowana – na początku przyszłego tygodnia.

 

Czytaj więcej o: Nowy numer „Gazety Informacyjnej Gminy Brójce”