Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje z naszej gminy

26 kwietnia 2018

Dofinansowanie lokalnych projektów z budżetu wojewódzkiego

Brójce, Bukowiec i Kurowice otrzymają po 5 tys. zł z budżetu Województwa Łódzkiego. Sejmik Wojewódzki zdecydował o rozdysponowaniu 1,5 mln zł na dofinansowanie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

 

Czytaj więcej o: Dofinansowanie lokalnych projektów z budżetu wojewódzkiego
23 kwietnia 2018

Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez organizację zajęć tematycznych - oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim, które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wycieczka edukacyjna do Tomaszowa Mazowieckiego i okolic oraz zajęcia tematyczne w zakresie zdrowego żywienia" zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.

Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39, w terminie do 30 kwietnia 2018 roku włącznie do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Czytaj więcej o: Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez organizację zajęć tematycznych - oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
19 kwietnia 2018

Rozkład jazdy busów firmy Transportowiec

Od 16 kwietnia 2018 r. przez gminę Brójce kursują busy na trasie Biskupia Wola - Łódź - Biskupia Wola. Podajemy Państwu rozkład jazdy jaki otrzymaliśmy od firmy Transportowiec.

Czytaj więcej o: Rozkład jazdy busów firmy Transportowiec
17 kwietnia 2018

Dla przedsiębiorców

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski w Łodzi zapraszają przedsiębiorców do wzięcia udziału w cyklu spotkań „Popołudnie z biznesem”.

 

Czytaj więcej o: Dla przedsiębiorców
13 kwietnia 2018

Ostrzeżenie przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zainicjował kampanię informacyjną, której celem jest ostrzeżenie starszych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. UOKiK ostrzega, że skala problemu jest duża – wzrasta liczba zachowań przedsiębiorców ukrywających cel handlowy oraz wprowadzających konsumentów w błąd podczas zawierania umów poza lokalem, czyli na pokazach lub w domach. Dotyczy to zakupów garnków, pościeli lub urządzeń medycznych, czy też sprzedaży usług telekomunikacyjnych, dostarczania gazu lub prądu.

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi