Zasiłki rodzinne - od 1 sierpnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lipca 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach zawiadamia, że od 1 sierpnia można składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy) na okres od 1 listopada 2017 do 31 października 2018 roku.


Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, a prawo do niego i dodatków przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
- opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
- osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Od 1 listopada 2017 r. zasiłek rodzinny będzie wynosił:
95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat
135,00zl na dziecko w wieku powyżej 18 roku do ukończenia 24 lat

Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które od 1 listopada 2017 roku  będzie wynosiło:
- kryterium ogólne – 674 zł,
- kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

Dokumenty związane z ubieganiem się o zasiłek rodzinny można składać od 1 sierpnia w Urzędzie Gminy Brójce, w pokoju nr 3. Tutaj też są dostępne wszystkie formularze potrzebne do złożenia. Można je także pobrać tutaj:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

oraz w wersjach edytowalnych w „Plikach do pobrania”.

Informacje na temat świadczeń rodzinnych udzielane są także telefonicznie pod nemerem: 42 214 02 01.

Autor: B.M.