Trzeba złożyć wniosek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lipca 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach przypomina o konieczności złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "500+". Wnioski można składać już od 1 sierpnia. Dotychczas ze świadczenia „500+” skorzystało w gminie Brójce 875 osób, na które wypłacono ponad 5 milionów złotych.Świadczenie wychowawcze „500+” na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego i przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 złotych netto.
Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia (czyli w przypadku wieloraczków) pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się
Na drugie i kolejne dziecko próg dochodowy nie obowiązuje.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 złotych netto.
Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wnioski na okres od 1 października 2017 do 30 września 2018 roku będą przyjmowane już od 1 sierpnia.
Można to uczynić w formie papierowej w Urzędzie Gminy Brójce, w pokojach nr 2 i 3, w godzinach pracy urzędu oraz w formie elektronicznej.
Formularze wniosków w wersji nieedytowalnej są do pobrania pod linkiem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

oraz w wersjach edytowanych i nieedytowanych poniżej, w „Plikach do pobrania”
Informacje na temat świadczenia wychowawczego „500+” udzielane są także telefonicznie dzwoniąc na numer 42 214 02 01.      

Autor: B.M.