Przetarg na wóz dla druhów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lipca 2017

Gmina Brójce ogłosiła przetarg na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Woli Rakowej. Zakup tego pojazdu jest możliwy dzięki dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dotacja z WFOŚiGW ma być w wysokości 80 tysięcy złotych, a pozostała część pieniędzy na ten zakup będzie pochodziła z budżetu gminy.
Nowy pojazd w standardzie będzie miał wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy z wysokociśnieniową linią szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, wyciągarkę elektryczną zamocowaną z przodu pojazdu, agregat prądotwórczy i torbę medyczną. Będzie także inne elementy wyposażenia, zgodne ze specyfikacją dla samochodów tego typu.
Aktualnie druhowie z Woli Rakowej dysponują wozami: ciężkim wozem gaśniczym JELCZ sprowadzonym do jednostki w 1987 roku i samochodem marki STEYR, który przyjechał do Polski w 2008 roku.

   

Zadanie dofinansowane ze środków
      Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

http://www.zainwestujwekologie.pl/

Zadanie pod nazwą: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Rakowa.
      Ogólna wartość zadania: 230 tysięcy złotych.
Wysokość dofinansowania: 80 tysięcy złotych.
      Forma dofinansowania: przekazanie środków na rachunek bankowy.
Zadanie obejmuje dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Rakowa. Szczegółowy zakres znajduje się na stronie:
http://bip.brojce.pl/

Autor: B.M.