Latarnie dobrze ocenione

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lipca 2017

Już na przełomie 2017 i 2018 roku mogą zaświecić nowe latarnie w Bukowcu. Gmina właśnie otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zawiadomienie, że projekt pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, co otwiera drogę do podpisania umowy na dofinansowanie tej inwestycji.

Po jej zrealizowaniu w Bukowcu powinno zaświecić 145 nowych lamp ulicznych wyposażonych w nowoczesne i energooszczędne oprawy ledowe. Nowe lampy mają być ustawione przy 21 ulicach: Nowej, Słonecznikowej, Żółkiewskiego, Brzozowej, Chrobrego, Bławatnej, Fiołkowej, Ogrodowej, Malowniczej, Diamentowej, Liliowej, Kwiatowej, Cisowej, Sportowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej,  Klonowej, Szkolnej oraz Krokusowej i Niezapominajki. Gmina Brójce ubiega się dofinansowanie tej inwestycji.
Prace przy nowym oświetleniu w Bukowcu będą obejmowały nie tylko zainstalowanie nowych latarni, ale także wybudowanie linii kablowych. Czas włączania się i gaśnięcia oświetlenia będzie sterowany zegarem astronomicznym.
Realizacja tej inwestycji powinna znacznie zwiększyć bezpieczeństwo i komfort osób poruszających się po zmroku ulicami Bukowca, a także podniesie jakość życia w miejscowości. Energooszczędne lampy ledowe pozwolą także na obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego w porównaniu do lamp w systemie tradycyjnym czy też sodowych.
Realizacja projektu pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu” będzie odbywała się  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IV Gospodarka niskoemisyjna, IV.3 Ochrona powietrza, IV.3.1 Ochrona powietrza - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.  
Gmina Brójce ubiega się o dofinansowanie inwestycji w kwocie 510 657,00 zł,  co będzie stanowić 77,37 % kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Wniosek w tej sprawie został złożony 29 marca w siedzibie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, którego członkiem jest Gmina Brójce.
Całkowite nakłady inwestycyjne brutto na realizację nowego oświetlenia w Bukowcu wyniosą 812 800,00 zł. Koszty kwalifikowane w kwocie 660 000,00 zł stanowią 81,20%  wartości całkowitych kosztów projektu. W ramach projektu podatek od towarów i usług (VAT) jest niekwalifikowany.

Autor: B.M.