Światło trochę bliżej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 czerwca 2017

Nasz wniosek o dofinasowanie pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu” uzyskał pozytywną ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej w trybie pozakonkursowym. Po zakończeniu wszystkich procedur związanych z tym wnioskiem, w Bukowcu może zaświecić 145 nowych lamp ulicznych wyposażonych w nowoczesne i energooszczędne oprawy ledowe. Zakończenie tej oświetleniowej inwestycji powinno nastąpić w 2018 roku.

 

Nowe lampy mają być ustawione przy 21 ulicach: Nowej, Słonecznikowej, Żółkiewskiego, Brzozowej, Chrobrego, Bławatnej, Fiołkowej, Ogrodowej, Malowniczej, Diamentowej, Liliowej, Kwiatowej, Cisowej, Sportowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej,  Klonowej, Szkolnej oraz Krokusowej i Niezapominajki.
Oświetlenie w Bukowcu to nie tylko większe bezpieczeństwo i komfort osób poruszających się po zmroku ulicami Bukowca. Inwestycja pozwoli na obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego w porównaniu do lamp w systemie tradycyjnym czy też sodowych.
Realizacja projektu pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu” będzie odbywała się  w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IV Gospodarka niskoemisyjna, IV.3 Ochrona powietrza, IV.3.1 Ochrona powietrza - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.  
Gmina Brójce ubiega się o dofinansowanie inwestycji w kwocie 510 657,00 zł,  co będzie stanowić 77,37 % kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Wniosek w tej sprawie został złożony 29 marca w siedzibie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, którego członkiem jest Gmina Brójce.
Całkowite nakłady inwestycyjne brutto na realizację nowego oświetlenia w Bukowcu wyniosą 812 800,00 zł. Koszty kwalifikowane w kwocie 660 000,00 zł stanowią 81,20%  wartości całkowitych kosztów projektu. W ramach projektu podatek od towarów i usług (VAT) jest niekwalifikowany.

Autor: B.M.