Uczniowie Zespółu Szkół w Kurowicach biorą udział w międzynarodowym konkursie Odysei Umysłu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 marca 2015

Już po raz drugi Zespół Szkół w Kurowicach wziął udział w międzynarodowym konkursie "Odysei Umysłu" - programie edukacyjnym grupującym kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata.
8 marca 2015 r. z sukcesem nasze drużyny zaprezentowały swoje rozwiązania problemów. W tym roku trenerkami drużyn były: pani Beata Hetig Jastrzębska i pani Aneta Owczarek. Dodatkowo osobą wspierającą pracę drużyn była pani Małgorzata Mikinka – Chrzanowska. Trenerzy nie podsuwali i nie narzucali drużynom gotowych rozwiązań. Inspirowali aktywność poznawczą dzieci, integrowali zespoły i zapobiegali konfliktom oraz sprawowali nadzór organizacyjny i merytoryczny nad pracą drużyn.
Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej oraz prezydenci, wojewodowie i marszałkowie Gdańska, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia.

Odyseusze pracowali w drużynach liczących 7 osób, które zajmowały rozwiązywaniem problemów:
Problem 1: Pociąg do wyzwań: Martyna Urban, Hanna Poźniak, Klaudia Owczarek, Maciej Owczarek, Karol Jastrzębski, Stanisław Koza, Konrad Smogorzewski,
Problem 2: Przejściowe trudności techniczne: Zofia Frączkowska, Julia Szulc, Zuzanna Olasik, Patrycja Popek, Weronika Pogoda, Magdalena Soszka, Rafał Bogołębski
Problem 3: Gra z Puszką Pandory: Maria Łopatka, Hanna Łopatka, Anna Piasta, Wiktoria Turek, Aleksandra Wąsowicz, Sebastian Milewski, Konrad Kosiada
Problem 5: Jak w starym kinie: Wiktoria Jaszczyk, Julia Nassalska, Maria Koza, Marta Kisiel, Marta Rożenek, Natalia Jakubowicz, Sandra Woźna
Trzy drużyny zaprezentują się 28 i 29 marca w Gdańsku podczas Finału Ogólnopolskiego. Jego zwycięzcy zaproszeni zostaną do wzięcia udziału w EuroFestiwalu Odysei Umysłu albo w Finałach Światowych, odbywających się późną wiosną na jednym z amerykańskich uniwersytetów.

Odyseuszowe drużyny bardzo dziękują:
Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Kurowicach, Pani Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kurowicach, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowcu, władzom Gminy Brójce oraz Rodzicom za pomoc, wyrozumiałość oraz niezwykłą przygodę niezależności w myśleniu i działaniu.