Ciekawe artykuły

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku. PDF Drukuj Email
Czwartek, 29. Styczeń 2015 14:11

1. W otwartym konkursie ofert została zgłoszona jedna oferta.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert:
Nazwa oferenta: GLKS „MIAZGA” Brójce
Nazwa zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, organizowanie i udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym, organizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży
Wysokość przyznanych środków publicznych: 36 000 zł.

 
Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Brójce PDF Drukuj Email
Wtorek, 27. Styczeń 2015 15:57

Informujemy, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został zamieszczony harmonogram zebrań wiejskich z planowanymi terminami i miejscami. >>>

 
Dostawa oleju napędowego dla Gminy Brójce PDF Drukuj Email
Piątek, 23. Styczeń 2015 07:43

Informujemy, że Wójt Gminy Brójce w dniu 8.01.2015r. podpisał umowę z wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym (przetarg nieograniczony) na dostawę oleju napędowego z przeznaczeniem dla Urzędu Gminy Brójce (na potrzeby dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Brójce) oraz Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach. Olej napędowy w tym roku będzie dostarczała firma:  PETROJET Sp. z o.o., ul. Kieszek 52, 26-670 Pionki

 
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PDF Drukuj Email
Piątek, 16. Styczeń 2015 08:22

W dniu 29.12.2014r. Wójt Gminy Brójce podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Zakup autobusu 20-22+1 osobowego do przewozu dzieci niepełnosprawnych" - w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" (w obszarze D). Kwota dofinansowania: 149.022,90 zł

 
Dostawa posiłków obiadowych dla uczniów PDF Drukuj Email
Środa, 07. Styczeń 2015 12:41

Informujemy, że Wójt Gminy Brójce w dniu 23.12.2014r. podpisał umowę z wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym (przetarg nieograniczony) na dostawę posiłków obiadowych do szkół  z terenu gminy Brójce w okresie od 7 stycznia 2015 r. do 21 grudnia 2015r.
Posiłki w w/w okresie będzie dostarczała firma  "Catering 7 Heaven Kamil Krzykacz" z siedzibą ul. Harcerska 7, 96-100 Skierniewice.

 
Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych z dnia 6 stycznia 2015 r. PDF Drukuj Email
Wtorek, 30. Grudzień 2014 14:27

Przypominamy, że przypadający w dniu 6 stycznia 2015 r. (wtorek) odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, będzie realizowany w dniu 3 stycznia 2015 r. (sobota).
Powyższa informacja dotyczy rejonu 4 - Budy Wandalińskie, Giemzów, Giemzówek, Posada, Przypusta, Stefanów, Wola Rakowa, Wandalin i znajduje się na harmonogramach wywozu odpadów.

 
Wójt Gminy Brójce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 29. Grudzień 2014 15:34

I. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
• szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
• organizowanie i udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym,
• organizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotacje w wysokości 36.000,00 zł

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Brójce >>>

 
Dyżur Wójta Gminy PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 22. Grudzień 2014 12:13

Informujemy, iż Wójt Gminy Brójce przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 15.00 - 17.00. Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminu wizyty w sekretariacie urzędu gminy lub telefonicznie pod nr tel. 42-295-01-11.

Zastrzegamy możliwość odwołania godzin spotkań z interesantami z racji udziału Wójta w sesjach rady gminy, rady powiatowej, sejmiku województwa łódzkiego oraz spotkań z przedstawicielami władz samorządowych oraz rządowych.

 
Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy Brójce PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 15. Grudzień 2014 14:57

Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy Brójce Urszuli Brdoń dla Mieszkańców Gminy odbywać się będą w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 14.00 do 17.00 w Urzędzie Gminy Brójce w pok. nr 13. Na spotkanie umawiać się można za pośrednictwem Biura Rady pod nr tel. 42 295 01 14.

 
Ślubowanie nowo wybranego Wójta PDF Drukuj Email
Wtorek, 09. Grudzień 2014 21:30

W dniu 9 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się II sesja Rady Gminy Brójce, podczas której odbyło się ślubowanie nowo wybranego Wójta Gminy Pana Radosława Agaciaka. Ślubowanie złożył również radny niebędący na I inauguracyjnej sesji Pan Jerzy Jasiński.  W uroczystej sesji uczestniczyła również Pani Ewa Gładysz Wicestarosta Łódzki-Wschodni, duża grupa mieszkańców gminy oraz druhów z jednostek OSP.  Sesja była również okazją do złożenia podziękowań za długoletnią pracę na rzecz Gminy dla ustępującego Wójta Pana Władysława Glubowskiego.  /KB/

 
I inauguracyjna sesja Rady Gminy Brójce VII kadencji PDF Drukuj Email
Środa, 03. Grudzień 2014 08:23

W dniu 29 listopada 2014 odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy Brójce, na której radni uczestniczący w obradach otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Sesja dokonała również wyboru przewodniczącego oraz z-ców przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczącym Rady Gminy została radna Urszula Brdoń a jej zastępcami zostali radni: Jacek Samiec i Henryk Zawada

 
Wyniki II tury wyborów Wójta Gminy Brójce PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 01. Grudzień 2014 10:04

Informujemy, iż na stronie Państwowej Komisji Wyborczej  zostały zamieszczone wyniki  II tury wyborów Wójta Gminy Brójce.

 
Punkt kontaktowy dla przedsiębiorców PDF Drukuj Email
Piątek, 28. Listopad 2014 13:48

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub zamierzasz otworzyć własną firmę elektroniczny Punkt Kontaktowy jest dla Ciebie. Na biznes.gov.pl znajdziesz szczegółowe informacje o interesującej Ciebie dziedzinie działalności gospodarczej, właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę dalszego postępowania. Dzięki biznes.gov.pl dowiesz się jak krok po kroku otworzyć własną firmę w konkretnej branży.

 
Oficjalne wyniki wyborów do Rady Gminy Brójce PDF Drukuj Email
Wtorek, 25. Listopad 2014 08:10

Informujemy, że na stronie internetowej PKW zostało opublikowane Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego. Odnośnik do obwieszczenia Komisarza Wyborczego>>

 
Regionalny Systemu Ostrzegania PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 24. Listopad 2014 13:37

Regionalny Systemu Ostrzegania jest już dostępny w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB. Na razie jednak jest to wersja testowa. Od niedawna można także używać bezpłatnej aplikacji w telefonach komórkowych. Można ją znaleźć w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (odpowiednio: Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Aplikację można wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

Aplikacja mobilna RSO umożliwia dostęp do komunikatów, generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich na terenie całego kraju (każdego województwa). W celu zapoznania się z konkretnym komunikatem wystarczy „ściągnąć” aplikację RSO, a następnie wybrać dowolne województwo.

Więcej…
 
Wyniki wyborów do Rady Gminy Brójce PDF Drukuj Email
Czwartek, 20. Listopad 2014 10:41

Na podstawie protokołu Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów do Rady Gminy Brójce zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku informujemy, iż mandaty radnych otrzymali:

Okręg nr 1 - BANACH Leszek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bolesława Domińskiego
Okręg nr 2 - FILIP Czesław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bolesława Domińskiego
Okręg nr 3 - AGACIAK Radosław Wiktor zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Brójce
Okręg nr 4 - SZELĄG Ilona Sławomira zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Brójce
Okręg nr 5 - JASIŃSKI Jerzy Franciszek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Brójce
Okręg nr 6 - KĘPKA Sylwester Władysław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina
Okręg nr 7 - BRDOŃ Aleksandra Teresa zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Bolesława Domińskiego
Okręg nr 8 - BRDOŃ Urszula Barbara zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina
Okręg nr 9 - GARNYSZ Małgorzata zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Brójce
Okręg nr 10 - ZAWADA Henryk zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina
Okręg nr 11 - KULIK Przemysław Wojciech zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bolesława Domińskiego
Okręg nr 12 - PACH Marian Tadeusz zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina
Okręg nr 13 - SAMIEC Jacek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina
Okręg nr 14 - PŁUCIENNIK Andrzej Tomasz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina
Okręg nr 15 - MURAS Marek Bogusław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 
Sewis wyborczy PKW PDF Drukuj Email
Wtorek, 18. Listopad 2014 12:39

Informujemy, iż pod adresem http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/ dostępny jest serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej o wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

 
Informacja o wynikach wyborów PDF Drukuj Email
Wtorek, 18. Listopad 2014 12:36

Oficjalne wyniki wyborów samorządowych z dnia 16 listopada 2014 roku zostaną podane formie obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi. Niezwłocznie po jego opublikowaniu umieścimy link do tego obwieszczenia na naszej stronie. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce są wywieszone protokoły wyników wyborów do Rady Gminy Brójce oraz na Wójta Gminy Brójce z dnia 16 listopada 2014 roku.

 
Podpisanie umowy na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bukowcu PDF Drukuj Email
Środa, 05. Listopad 2014 14:48

Informujemy, że  w dniu 5 listopada 2014r. Wójt Gminy Brójce podpisał umowę z Wykonawcą (wybranym w postępowaniu przetargowym - przetarg nieograniczony) na realizację robót budowlanych polegających na dobudowie sal lekcyjnych i przedszkola do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowcu wraz z niezbędną infrastrukturą. Koszt inwestycji:  3.889.850,30 zł.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review