Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

3 kwietnia 2015

Podwórko Nivea w Stefanowie

Informujemy, że nasza gmina, na wniosek jednostki OSP Stefanów, bierze udział w konkursie: „Podwórko Nivea ”, którego finałem jest budowa 40 placów zabaw dla dzieci przez sponsora akcji firmę Nivea. O lokalizacji nowych placów zabaw zadecydują internauci.
Zwracamy się do wszystkich mieszkańców oraz sympatyków gminy Brójce o zapoznanie się z regulaminem konkursu i oddanie swojego głosu na lokalizację w Stefanowie. Szczegóły konkursu oraz głosowanie na stronie: www.nivea.pl/podworko

Czytaj więcej o: Podwórko Nivea w Stefanowie
27 marca 2015

IX Sesja Rady Gminy Brójce

W dniu 20 marca 2015 r. odbyła się IX Sesja Rady Gminy Brójce. Oprócz tradycyjnie dokonywanych zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Rada Gminy podjęła uchwałę o współfinansowaniu  łącznie z powiatem łódzkim wschodnim budowy odcinka drogi powiatowej przez Wardzyn. Przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017 oraz Gminny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi na rok 2015. Rada dokonała również zmian w składzie osobowym Rady Społecznej SP ZOZ w Brójcach z/s w Kurowicach oraz wysłuchała sprawozdania na temat realizacji w 2014 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Czytaj więcej o: IX Sesja Rady Gminy Brójce
23 marca 2015

VIII sesja Rady Gminy Brójce

W dniu 10 marca 2015 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Brójce, na której p. Comporek Magdalena oraz p. Braun Andrzej - nowo wybrani radni w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brójce, które odbyły się w dniu 1 marca 2015 r. złożyli uroczyste ślubowanie radnego.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie rozszerzenia składów osobowych komisji stałych Rady o nowych radnych Rady Gminy Brójce.

Czytaj więcej o: VIII sesja Rady Gminy Brójce
13 marca 2015

Uczniowie Zespółu Szkół w Kurowicach biorą udział w międzynarodowym konkursie Odysei Umysłu

Już po raz drugi Zespół Szkół w Kurowicach wziął udział w międzynarodowym konkursie "Odysei Umysłu" - programie edukacyjnym grupującym kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata.
8 marca 2015 r. z sukcesem nasze drużyny zaprezentowały swoje rozwiązania problemów. W tym roku trenerkami drużyn były: pani Beata Hetig Jastrzębska i pani Aneta Owczarek. Dodatkowo osobą wspierającą pracę drużyn była pani Małgorzata Mikinka – Chrzanowska. Trenerzy nie podsuwali i nie narzucali drużynom gotowych rozwiązań. Inspirowali aktywność poznawczą dzieci, integrowali zespoły i zapobiegali konfliktom oraz sprawowali nadzór organizacyjny i merytoryczny nad pracą drużyn.
Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej oraz prezydenci, wojewodowie i marszałkowie Gdańska, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia.

Czytaj więcej o: Uczniowie Zespółu Szkół w Kurowicach biorą udział w międzynarodowym konkursie Odysei Umysłu