Ciekawe artykuły

Wyniki wyborów uzupełniających PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 02. Marzec 2015 08:39

W dniu 1 marca 2015 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Brójce w okręgach nr 3 i nr 4 w Bukowcu. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Okręg Wyborczy Nr 3

WIRA Wiktor Kamil, lat 19, zam. Bukowiec zgłoszony przez KWW Bukowiec - Wygoda - lista nr 1  -  38 głosów

BEDNARZ Marcin Przemysław, lat 42, zam. Bukowiec zgłoszony przez KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Brójce - lista nr 2  -  19 głosów

COMPOREK Magdalena, lat 36, zam. Bukowiec zgłoszona przez KWW Radosława Agaciaka - lista nr 3  -  69 głosów

Okręg Wyborczy Nr 4

DANIELEWICZ Krzysztof Robert, lat 47, zam. Bukowiec zgłoszony przez KWW Bukowiec-Wygoda  - lista nr 1  -  12 głosów

KRUPIŃSKA  Anna  Beata, lat 42, zam. Bukowiec zgłoszona przez KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Brójce - lista nr 2  -  5 głosów

BRAUN Andrzej Jan, lat 61, zam. Bukowiec zgłoszony przez KWW Radosława Agaciaka - lista nr 3  -  62 głosów

 
Zielona energia PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 23. Luty 2015 11:36

Gmina Brójce otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi na zadanie:
"Zielona energia - program edukacyjny na temat Odnawialnych Źródeł Energii dla dzieci z Zespołu Szkół w Kurowicach, filii Szkoły Podstawowej w Kurowicach z/s w Woli Rakowej".
W ramach zadania zorganizowane zostaną wycieczki dla dzieci związane z edukacją ekologiczną oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, nagrody.
Koszt całkowity zadania: 20.921,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:  18.371,00 zł

 
V zwyczajna sesja Rady Gminy Brójce PDF Drukuj Email
Piątek, 06. Luty 2015 11:37

W dniu 27 stycznia 2015 r. odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Brójce, której najważniejszym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2015 r. Budżet został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie w wersji zaproponowanej przez Wójta Gminy z uwzględnieniem poprawek zaproponowanych przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Gminy.
Tegoroczny budżet przewiduje stosunkowo wysoki udział wydatków inwestycyjnych w całości wydatków, bo na kwotę 17,6 mln zł  dochodów ogółem na inwestycje przeznaczono 5,4 mln zł.
Na sesji Rada Gminy przyjęła również uchwałę w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku. PDF Drukuj Email
Czwartek, 29. Styczeń 2015 14:11

1. W otwartym konkursie ofert została zgłoszona jedna oferta.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert:
Nazwa oferenta: GLKS „MIAZGA” Brójce
Nazwa zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, organizowanie i udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym, organizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży
Wysokość przyznanych środków publicznych: 36 000 zł.

 
Dostawa oleju napędowego dla Gminy Brójce PDF Drukuj Email
Piątek, 23. Styczeń 2015 07:43

Informujemy, że Wójt Gminy Brójce w dniu 8.01.2015r. podpisał umowę z wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym (przetarg nieograniczony) na dostawę oleju napędowego z przeznaczeniem dla Urzędu Gminy Brójce (na potrzeby dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Brójce) oraz Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach. Olej napędowy w tym roku będzie dostarczała firma:  PETROJET Sp. z o.o., ul. Kieszek 52, 26-670 Pionki

 
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PDF Drukuj Email
Piątek, 16. Styczeń 2015 08:22

W dniu 29.12.2014r. Wójt Gminy Brójce podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Zakup autobusu 20-22+1 osobowego do przewozu dzieci niepełnosprawnych" - w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" (w obszarze D). Kwota dofinansowania: 149.022,90 zł

 
Dostawa posiłków obiadowych dla uczniów PDF Drukuj Email
Środa, 07. Styczeń 2015 12:41

Informujemy, że Wójt Gminy Brójce w dniu 23.12.2014r. podpisał umowę z wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym (przetarg nieograniczony) na dostawę posiłków obiadowych do szkół  z terenu gminy Brójce w okresie od 7 stycznia 2015 r. do 21 grudnia 2015r.
Posiłki w w/w okresie będzie dostarczała firma  "Catering 7 Heaven Kamil Krzykacz" z siedzibą ul. Harcerska 7, 96-100 Skierniewice.

 
Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych z dnia 6 stycznia 2015 r. PDF Drukuj Email
Wtorek, 30. Grudzień 2014 14:27

Przypominamy, że przypadający w dniu 6 stycznia 2015 r. (wtorek) odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, będzie realizowany w dniu 3 stycznia 2015 r. (sobota).
Powyższa informacja dotyczy rejonu 4 - Budy Wandalińskie, Giemzów, Giemzówek, Posada, Przypusta, Stefanów, Wola Rakowa, Wandalin i znajduje się na harmonogramach wywozu odpadów.

 
Wójt Gminy Brójce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 29. Grudzień 2014 15:34

I. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
• szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
• organizowanie i udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym,
• organizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotacje w wysokości 36.000,00 zł

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Brójce >>>

 
Dyżur Wójta Gminy PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 22. Grudzień 2014 12:13

Informujemy, iż Wójt Gminy Brójce przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 15.00 - 17.00. Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminu wizyty w sekretariacie urzędu gminy lub telefonicznie pod nr tel. 42-295-01-11.

Zastrzegamy możliwość odwołania godzin spotkań z interesantami z racji udziału Wójta w sesjach rady gminy, rady powiatowej, sejmiku województwa łódzkiego oraz spotkań z przedstawicielami władz samorządowych oraz rządowych.

 
Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy Brójce PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 15. Grudzień 2014 14:57

Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy Brójce Urszuli Brdoń dla Mieszkańców Gminy odbywać się będą w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 17.00 w Urzędzie Gminy Brójce w pok. nr 13. Na spotkanie umawiać się można za pośrednictwem Biura Rady pod nr tel. 42 295 01 14.

 
Ślubowanie nowo wybranego Wójta PDF Drukuj Email
Wtorek, 09. Grudzień 2014 21:30

W dniu 9 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się II sesja Rady Gminy Brójce, podczas której odbyło się ślubowanie nowo wybranego Wójta Gminy Pana Radosława Agaciaka. Ślubowanie złożył również radny niebędący na I inauguracyjnej sesji Pan Jerzy Jasiński.  W uroczystej sesji uczestniczyła również Pani Ewa Gładysz Wicestarosta Łódzki-Wschodni, duża grupa mieszkańców gminy oraz druhów z jednostek OSP.  Sesja była również okazją do złożenia podziękowań za długoletnią pracę na rzecz Gminy dla ustępującego Wójta Pana Władysława Glubowskiego.  /KB/

 
I inauguracyjna sesja Rady Gminy Brójce VII kadencji PDF Drukuj Email
Środa, 03. Grudzień 2014 08:23

W dniu 29 listopada 2014 odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy Brójce, na której radni uczestniczący w obradach otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Sesja dokonała również wyboru przewodniczącego oraz z-ców przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczącym Rady Gminy została radna Urszula Brdoń a jej zastępcami zostali radni: Jacek Samiec i Henryk Zawada

 
Wyniki II tury wyborów Wójta Gminy Brójce PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 01. Grudzień 2014 10:04

Informujemy, iż na stronie Państwowej Komisji Wyborczej  zostały zamieszczone wyniki  II tury wyborów Wójta Gminy Brójce.

 
Punkt kontaktowy dla przedsiębiorców PDF Drukuj Email
Piątek, 28. Listopad 2014 13:48

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub zamierzasz otworzyć własną firmę elektroniczny Punkt Kontaktowy jest dla Ciebie. Na biznes.gov.pl znajdziesz szczegółowe informacje o interesującej Ciebie dziedzinie działalności gospodarczej, właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę dalszego postępowania. Dzięki biznes.gov.pl dowiesz się jak krok po kroku otworzyć własną firmę w konkretnej branży.

 
Oficjalne wyniki wyborów do Rady Gminy Brójce PDF Drukuj Email
Wtorek, 25. Listopad 2014 08:10

Informujemy, że na stronie internetowej PKW zostało opublikowane Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego. Odnośnik do obwieszczenia Komisarza Wyborczego>>

 
Regionalny Systemu Ostrzegania PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 24. Listopad 2014 13:37

Regionalny Systemu Ostrzegania jest już dostępny w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB. Na razie jednak jest to wersja testowa. Od niedawna można także używać bezpłatnej aplikacji w telefonach komórkowych. Można ją znaleźć w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (odpowiednio: Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Aplikację można wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

Aplikacja mobilna RSO umożliwia dostęp do komunikatów, generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich na terenie całego kraju (każdego województwa). W celu zapoznania się z konkretnym komunikatem wystarczy „ściągnąć” aplikację RSO, a następnie wybrać dowolne województwo.

Więcej…
 
Wyniki wyborów do Rady Gminy Brójce PDF Drukuj Email
Czwartek, 20. Listopad 2014 10:41

Na podstawie protokołu Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów do Rady Gminy Brójce zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku informujemy, iż mandaty radnych otrzymali:

Okręg nr 1 - BANACH Leszek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bolesława Domińskiego
Okręg nr 2 - FILIP Czesław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bolesława Domińskiego
Okręg nr 3 - AGACIAK Radosław Wiktor zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Brójce
Okręg nr 4 - SZELĄG Ilona Sławomira zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Brójce
Okręg nr 5 - JASIŃSKI Jerzy Franciszek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Brójce
Okręg nr 6 - KĘPKA Sylwester Władysław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina
Okręg nr 7 - BRDOŃ Aleksandra Teresa zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Bolesława Domińskiego
Okręg nr 8 - BRDOŃ Urszula Barbara zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina
Okręg nr 9 - GARNYSZ Małgorzata zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Brójce
Okręg nr 10 - ZAWADA Henryk zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina
Okręg nr 11 - KULIK Przemysław Wojciech zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bolesława Domińskiego
Okręg nr 12 - PACH Marian Tadeusz zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina
Okręg nr 13 - SAMIEC Jacek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina
Okręg nr 14 - PŁUCIENNIK Andrzej Tomasz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina
Okręg nr 15 - MURAS Marek Bogusław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 
Sewis wyborczy PKW PDF Drukuj Email
Wtorek, 18. Listopad 2014 12:39

Informujemy, iż pod adresem http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/ dostępny jest serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej o wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review