Ciekawe artykuły

Życzenia Wielkanocne AD 2014 PDF Drukuj Email
Sobota, 19. Kwiecień 2014 19:38

Staropolskim zwyczajem Życzymy Państwu szczęśliwych rodzinnych
pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Spotkaniom przy wielkanocnym stole niech towarzyszy Państwu
miłość, radość, nadzieja, pokój, refleksja nad sensem Wielkiej Nocy,
Budząca się do życia przyroda niech da Państwu mnóstwo optymizmu,
a piękne pisanki przypomną o bogactwie zwyczajów wielkanocnych
obecnych w naszej polskiej ludowej kulturze.

 
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ PDF Drukuj Email
Czwartek, 17. Kwiecień 2014 12:52

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Oddział w Łodzi) serdecznie zaprasza do udziału w II etapie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ trwających w okresie od 24 kwietnia do 8 maja 2014 r. Konsultacje mają na celu poznanie Pani/a opinii na temat projektu Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Treść dokumentu: Projekt Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Projekt powstał na podstawie Diagnozy Strategicznej  ŁOM oraz uwag zgłoszonych przez mieszkańców w I etapie konsultacji.
Strategia  po raz pierwszy wskaże wspólne kierunki rozwoju oraz sposoby rozwiązania głównych problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (tworzonego przez powiaty: Miasto Łódź, łódzki wschodni, zgierski, pabianicki i brzeziński oraz gminy i miasta wchodzące w ich skład).

Dokument ten będzie stanowił również podstawę do zgodnego z oczekiwaniami społecznymi wydatkowania środków pochodzących z funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020, min. w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Oddział w Łodzi) informuje, że w ramach konsultacji odbędzie się pięć otwartych spotkań konsultacyjnych organizowanych w każdym z powiatów tworzących Łódzki Obszar Metropolitalny.

Harmonogram spotkań: • Powiat Łódzki Wschodni - 6 maj - godzina 16:00 - Starostwo Powiatowe Łódź, ul. Sienkiewicza 3 - Sala konferencyjna (9 piętro). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Oddział w Łodzi) zaprasza do wypełnienia ankiety elektronicznej dotyczącej projektu Strategii, która zostanie udostępniona  w dniach od 24 kwietnia do 8 maja. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Oddział w Łodzi) prosi o potwierdzenie uczestnictwa do 5 maja 2014 r. za pomocą załączonego formularza na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji: www.uml.lodz.pl/strategia_lom, lub pod numerem telefonu 42 632 44 20.

 
Punkt Pomocy Psychologicznej PDF Drukuj Email
Środa, 16. Kwiecień 2014 14:26

Zapraszamy do Punktu Pomocy Psychologicznej, znajdującego się w Kurowicach, przy ul. Pabianicka 10.
W Punkcie otrzymasz pomoc w sprawach dotyczących:
- przeżywanych trudności osobistych,
- problemów losowych, rodzinnych,
- trudności wychowawczych z dziećmi,
- uzależnień,
- przemocy
Specjaliści udzielają porad, konsultacji, prowadzą również terapię psychologiczną. Pracują z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Świadczona pomoc jest bezpłatna dla mieszkańców (Punkt jest finansowany ze środków gminny Brójce).
Godziny otwarcia: każdy poniedziałek w godz. 16.00-19.00 oraz każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 10.45 - 12.45.
Jednocześnie informujemy, że  w poniedziałki w godz. 19.00-21.00 w tym samym miejscu odbywają się bezpłatne spotkania  grupy psychoedukacyjnej dla osób dotkniętych problemem uzależnień, prowadzone wg nowatorskich założeń. Grupa ma charakter otwarty.

 
Wnioski o dopłaty bezpośrednie PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 14. Kwiecień 2014 10:40

Informujemy producentów rolnych o możliwości wypełniania wniosków na dopłaty bezpośrednie i rolnośrodowiskowe 2014 w Urzędzie Gminy Brójce pokój 10 (piętro) w poniedziałki, wtorki, środy w godz. 8.00-15.30, tel. kont. Ewa Gładysz 519-301-051.
Wniosek o przyznanie płatności składa się w terminie do 15 maja 2014 roku.

 
XIV Festiwal Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki PDF Drukuj Email
Piątek, 11. Kwiecień 2014 13:00

XIV Festiwal Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki odbywa się w dniach 7-14 kwietnia 2014 roku w Łodzi. Celem  tego festiwalu jest  popularyzacja i prezentacja osiągnięć naukowych, pobudzenie młodzieży do pogłębiania wiedzy, promocja nauki, techniki i sztuki. Szczegółowy program festiwalu można znaleźć na stronie http://www.festiwal.lodz.pl.

 
1% procent dla łódzkiego PDF Drukuj Email
Środa, 09. Kwiecień 2014 11:16

Tylko 35% pieniędzy przekazywanych przez mieszkańców województwa łódzkiego w ramach odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych trafia do organizacji pożytku publicznego w regionie łódzkim. Wesprzyj jedną z 397 organizacji z naszego województwa 1% odpisem z podatku dochodowego. Wykaz organizacji pożytku publicznego znajdziesz na stronie: www.1procent.lodzkie.pl

 
Konkurs na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brójcach PDF Drukuj Email
Środa, 09. Kwiecień 2014 08:54

Trwa konkurs na dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brójcach z/s w Kurowicach. Więcej na stronie BIP Urzędu Gminy Brójce>>

 
XII Targi Rolne Agrotechnika 2014 PDF Drukuj Email
Wtorek, 08. Kwiecień 2014 09:09

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach zaprasza na XII Targi Rolne Agrotechnika 2014, które zaplanowano na weekend 12-13 kwietnia 2014 roku.  W programie targów:
- prezentacje maszyn i urządzeń i środków do produkcji rolnej,
- konkursy: "Maszyna Targów Agrotechnika 2014", "Najciekawsze stoisko targów",
- doradztwo fachowe dotyczące funduszy strukturalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ekologii i ochrony środowiska,ekonomiki, technologi produkucji,
- pokazy polowe.
Ponadto podczas targów Agrotechnika 2014 zaplanowano kiermasz kwiatów, sadzonek roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego oraz występy artystyczne.

 
Informacja o dniu wolnym PDF Drukuj Email
Wtorek, 08. Kwiecień 2014 09:20

Urząd Gminy Brójce informuje, że dzień 2 maja 2014r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w zamian za 3 maja 2014r. (święto przypadające w sobotę).

 
Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kV Janów – Piotrków PDF Drukuj Email
Środa, 26. Marzec 2014 11:51

Obecnie na terenie gminy prowadzone są prace związane z modernizacją  linii elektroenergetycznej 220 kV Janów – Piotrków. Celem podjętej inwestycji jest  poprawa stanu technicznego linii, która po okresie długotrwałego użytkowania wymaga remontu. Szczegółowe informacje na temat  prac opisane zostały w folderze inwestycji i są dostępne na stronie internetowej pod adresem http://linia-janow-piotrkow.pl. Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialne są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) oraz wykonawca SAG Elbud Gdańsk S.A.
Informacja zamieszczona na prośbę SAG Elbud Gdańsk S.A.

 
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 24. Marzec 2014 15:33

Ogłasza się, iż uznając celowość realizacji zadania publicznego przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W KUROWICACH "SZKOŁA Z PRZYSZŁOŚCIĄ", które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Bajka jest dobra na wszystko” zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.
Uwagi można składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39, w terminie do dnia 31.03.2014r. Za datę wniesienia uwag uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy. Uwagi, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.
Wójt Gminy Brójce

Załącznik - oferta

 
Wrota Regionu Łódzkiego PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 24. Marzec 2014 00:00

Projekt pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest nadal realizowany w 2014 roku na terenie województwa łódzkiego. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie, reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłej współpracy z ponad 100  partnerami: gminami i powiatami województwa łódzkiego, w tym oczywiście z Gminą Brójce.

 
Konsultacje społeczne założeń Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ PDF Drukuj Email
Wtorek, 11. Luty 2014 07:52

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych założeń Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ trwających w okresie od 7 do 14 lutego 2014 r. Strategia po raz pierwszy wskaże wspólne kierunki rozwoju oraz sposoby rozwiązania głównych problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (tworzonego przez powiaty: Miasto Łódź, łódzki wschodni, zgierski, pabianicki i brzeziński oraz gminy i miasta wchodzące w ich skład). Dokument ten będzie stanowił również podstawę do zgodnego z oczekiwaniami społecznymi wydatkowania środków pochodzących z funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020, zapewniających poprawę warunków życia mieszkańców. Konsultacje mają na celu poznanie Państwa opinii na temat wniosków z przeprowadzonej Diagnozy Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz zebranie propozycji przyszłych działań na tym obszarze. Państwa opinie będą ważnym źródłem informacji, a uwagi zostaną uwzględnione podczas opracowywania strategiczno-operacyjnej części dokumentu. Zapraszamy na spotkanie prowadzone w formie warsztatu w dniu 13 lutego 2014 r. o godzinie 16:00 w Łodzi, w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104. Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa za pomocą załączonego formularza na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 10 lutego 2014 r. Jednocześnie zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej założeń Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+: http://strategialom.badanie.net/ Konsultację są organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi - Wykonawcę Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+. Formularz zgłoszeniowy>>

 
Kredyty dla rolników PDF Drukuj Email
Sobota, 08. Luty 2014 07:54

W 2014 roku będą dostępne w bankach współpracujących z ARiMR kredyty w których spłacie pomoże Agencja. ARiMR poinformowała 20 stycznia 2014 r. współpracujące z nią banki, że limit dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych, które będą udzielane w I kwartale 2014 roku wynosi 7,4 mln zł. Oznacza to, że banki mogą udzielić w tym czasie kredytów na łączną kwotę ok. 750 mln zł. Rolnicy, którzy są zainteresowani takimi kredytami mogą składać wnioski o ich przyznanie w następujących bankach: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB Bank S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Pekao S.A.

W 2014 roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:
młody rolnik (nMR),
linie branżowe (nBR),
na inwestycje w zakresie nowych technologii produkcji (nNT),
podstawowa (nIP),
dla grup producentów rolnych (nGP).

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/banki-wspolpracujace-z-arimr-uruch

 
Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego PDF Drukuj Email
Środa, 29. Styczeń 2014 14:58

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

- w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
joomla templateinternet security reviews

Statystyki

Wyświetla ilość odsłon artykułów : 261576

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
Agriculture template by kaspersky review