Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje z naszej gminy

23 lutego 2016

Rodzina 500 plus

Dnia 17.02.2016r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W dniu 17.02.2016r. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 195).
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1 200,00 zł.
W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1.04.2016r. do 30.09.2017r. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku. Osoby, które złożą wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy otrzymają pomoc na okres 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku. Wnioski oraz szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o świadczenie wychowawcze zostaną zamieszczone po opublikowaniu aktów wykonawczych do ustawy.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu Rodzina 500+ publikowanymi na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

/opr. GOPS/

Czytaj więcej o: Rodzina 500 plus
31 grudnia 2015

Prace przy odcinku Autostrady A1 Stryków-Tuszyn zakończą się w sierpniu 2016

Według wiceministra infrastruktury i budownicwa planowany termin ukończenia prac na odcinku Autostrady A1 pomiędzy Strykowem a Tuszynem to sierpień 2016 roku. Odcinek Autostrady A1 pomiędzy Strykowem a Tuszynem ma długość około 40 km i skróci czas przejazdu przez region łódzki dla ruchu tranzytowego. Więcej informacji>>>

Czytaj więcej o: Prace przy odcinku Autostrady A1 Stryków-Tuszyn zakończą się w sierpniu 2016
2 grudnia 2015

Uroczystość 10-lecia Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Kurowicach

25 listopada 2015 odbyła się uroczystość z okazji dziesięciolecia nadania imienia Świętej Jadwigi Królowej Polski Gimnazjum w Kurowicach. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta, która jest ważnym elementem współpracy szkoły i parafii. Koncelebrowali ją ksiądz prałat Jarosław Pater, Rektor Łódzkiego Seminarium Duchownego w Łodzi.
Część artystyczna uroczystości szkolnej stanowiła odniesienie do postaci świętej Jadwigi – poszerzyła wiedzę uczniów o patronie i skłoniła do refleksji. Atutem przedstawienia była piękna dekoracja - świadectwo owocnej pracy uczniów i pracowników oraz ich twórczego zaangażowania. Jubileusz ten skłonił do wspomnień sięgających pierwszych lat istnienia szkoły i ludzi, którzy ją tworzyli. 

Czytaj więcej o: Uroczystość 10-lecia Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Kurowicach
13 marca 2015

Uczniowie Zespółu Szkół w Kurowicach biorą udział w międzynarodowym konkursie Odysei Umysłu

Już po raz drugi Zespół Szkół w Kurowicach wziął udział w międzynarodowym konkursie "Odysei Umysłu" - programie edukacyjnym grupującym kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata.
8 marca 2015 r. z sukcesem nasze drużyny zaprezentowały swoje rozwiązania problemów. W tym roku trenerkami drużyn były: pani Beata Hetig Jastrzębska i pani Aneta Owczarek. Dodatkowo osobą wspierającą pracę drużyn była pani Małgorzata Mikinka – Chrzanowska. Trenerzy nie podsuwali i nie narzucali drużynom gotowych rozwiązań. Inspirowali aktywność poznawczą dzieci, integrowali zespoły i zapobiegali konfliktom oraz sprawowali nadzór organizacyjny i merytoryczny nad pracą drużyn.
Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej oraz prezydenci, wojewodowie i marszałkowie Gdańska, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia.

Czytaj więcej o: Uczniowie Zespółu Szkół w Kurowicach biorą udział w międzynarodowym konkursie Odysei Umysłu