Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

27 marca 2015

IX Sesja Rady Gminy Brójce

W dniu 20 marca 2015 r. odbyła się IX Sesja Rady Gminy Brójce. Oprócz tradycyjnie dokonywanych zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Rada Gminy podjęła uchwałę o współfinansowaniu  łącznie z powiatem łódzkim wschodnim budowy odcinka drogi powiatowej przez Wardzyn. Przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017 oraz Gminny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi na rok 2015. Rada dokonała również zmian w składzie osobowym Rady Społecznej SP ZOZ w Brójcach z/s w Kurowicach oraz wysłuchała sprawozdania na temat realizacji w 2014 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Czytaj więcej o: IX Sesja Rady Gminy Brójce
23 marca 2015

VIII sesja Rady Gminy Brójce

W dniu 10 marca 2015 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Brójce, na której p. Comporek Magdalena oraz p. Braun Andrzej - nowo wybrani radni w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brójce, które odbyły się w dniu 1 marca 2015 r. złożyli uroczyste ślubowanie radnego.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie rozszerzenia składów osobowych komisji stałych Rady o nowych radnych Rady Gminy Brójce.

Czytaj więcej o: VIII sesja Rady Gminy Brójce
13 marca 2015

Uczniowie Zespółu Szkół w Kurowicach biorą udział w międzynarodowym konkursie Odysei Umysłu

Już po raz drugi Zespół Szkół w Kurowicach wziął udział w międzynarodowym konkursie "Odysei Umysłu" - programie edukacyjnym grupującym kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata.
8 marca 2015 r. z sukcesem nasze drużyny zaprezentowały swoje rozwiązania problemów. W tym roku trenerkami drużyn były: pani Beata Hetig Jastrzębska i pani Aneta Owczarek. Dodatkowo osobą wspierającą pracę drużyn była pani Małgorzata Mikinka – Chrzanowska. Trenerzy nie podsuwali i nie narzucali drużynom gotowych rozwiązań. Inspirowali aktywność poznawczą dzieci, integrowali zespoły i zapobiegali konfliktom oraz sprawowali nadzór organizacyjny i merytoryczny nad pracą drużyn.
Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej oraz prezydenci, wojewodowie i marszałkowie Gdańska, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia.

Czytaj więcej o: Uczniowie Zespółu Szkół w Kurowicach biorą udział w międzynarodowym konkursie Odysei Umysłu
4 marca 2015

Nowe dowody osobiste i rejestracja w USC - utrudnienia

1 marca weszły w życie nowe przepisy: ustawa o dowodach osobistych, ustawa o ewidencji ludności, prawo o aktach stanu cywilnego. Zmiany te wiążą się z koniecznością obsługi mieszkańców w nowych, dostarczonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych programach informatycznych.  Niestety pierwsze dni marca pokazały, że nowe oprogramowanie nie działa poprawnie. W związku z powyższym mogą wystąpić poważne utrudnienia w obsłudze mieszkańców – zarówno na stanowiskach ds. dowodów osobistych oraz ewidencji ludności jak i w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość podczas załatwiania spraw urzędowych w USC i w ewidencji ludności.

Czytaj więcej o: Nowe dowody osobiste i rejestracja w USC - utrudnienia